Nederlands
  • Maandag - Zondag: OP AFSPRAAK

Rules

Rules

VEILIGHEID

Het is de bedoeling om een beperkt aantal personen in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten deelnemen. Gedurende de volledige dag zal de organisatie, samen met de verantwoordelijken van het circuit, de nodige veiligheidsmaatregelen en beslissingen nemen.


Gebruik van drugs, alcohol of producten die uw rijgedrag negatief beïnvloeden zijn absoluut verboden en vormen een reden van uitsluiting zonder terugbetaling.


Een veiligheidsteam zal de dag in goede banen leiden.

Alle ingeschreven wagens moeten voldoen aan de minimale veiligheidsvoorschriften om legaal op de openbare weg te mogen rijden. Indien een marshal een anomalie opmerkt, kan hij u de toegang tot het circuit weigeren.


DECIBELMETING

Voor aanvang van de sessies zal een decibelcontrole worden aangeboden aan alle deelnemers. Deze controle is verplicht. Indien er echter wordt vastgesteld dat een wagen de db-limiet van 101Db (dynamisch) en 94Db (statisch) overschrijdt, zal er een waarschuwing worden gegeven aan de deelnemers. Zij zullen de nodige aanpassingen dienen door te voeren alvorens toegang te krijgen tot het circuit. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal er geen toegang verleend worden tot het circuit. De inschrijving zal evenmin worden terugbetaald.

OP HET CIRCUIT

Niet inhalen in bochten
Niet inhalen in remzones
Trage auto’s blijven best op ideale rijlijn
Snelle auto’s halen tragere auto’s in door de ideale rijlijn te verlaten
Gebruik van richtingaanwijzers indien je een snellere wagen doorlaat is verplicht
Some Say is geen race. Tijdsregistratie is op elk moment verboden. Inbreuk op deze regel betekent een directe uitsluiting zonder mogelijkheid tot terugbetaling. Er wordt verwacht dat wordt ingehaald op een faire manier opdat de ingehaalde auto zo weinig mogelijk wordt gestoord. Bij gevaarlijk rijgedrag wordt de bestuurder van het circuit gehaald en verliest hij zijn deelnamerecht en dit zonder aanspraak te maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

VEILIGHEIDSBRIEFING

Het bijwonen van de veiligheidsbriefing is verplicht vóór iedereen die het circuit betreedt als piloot of als co-piloot. De briefings worden georganiseerd voor het circuit geopend wordt. Na het bijwonen ervan krijgen de bestuurders een armbandje. Als iemand de briefing niet bijwoont, krijgt hij/zij ook geen armbandje en zullen de officials hem/haar de toegang tot het circuit weigeren.

STICKERS EN POLSBAND

Gasoline stelt twee stickers met het nummer van de auto ter beschikking en per auto zullen er maximaal twee armbandjes (piloot en copiloot) ter beschikking worden gesteld. De stickers dienen op het voertuig te worden aangebracht overeenkomstig de richtlijnen ter plaatse.

HELM / GORDEL / SPIEGELS

Alle piloten en copiloten moeten verplicht een ONBESCHADIGDE helm dragen die goed past
Het dragen van de gordel is verplicht.
Auto moet beschikken over twee spiegels (links-rechts) in perfecte staat.

CREW CAR

Twee personen per wagen toegelaten.

PASSAGIERS

Om verzekeringstechnische redenen zijn er geen passagiers toegelaten. Enkel ingeschreven piloten/ co-piloten zijn toegelaten in de pitlane en op het circuit. Ingeschreven voertuigen waarin derden personen plaatsnemen, die dus geen piloot of co-piloot zijn, verliezen onmiddellijk hun deelnamerecht voor het evenement. De inschrijver van dit voertuig verliest eveneens zijn deelnamerecht, als piloot of als co-piloot, voor toekomstige evenementen.

PILOOT

Piloot en co-piloot moeten minstens 18 jaar oud zijn en in bezit van een geldig rijbewijs.

RICHTLIJNEN

Elke deelnemer moet op elk moment organisatie/marshals opvolgen.

OVERTREDINGEN

Bij één of opeenvolgende overtredingen kan en zal de organisatie u en uw wagen de toegang tot het circuit verbieden zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

VERZEKERINGEN – SCHADE

Zoals blijkt uit het door elke piloot/ co-piloot te ondertekenen afstand van verhaal wordt er, met toestemming van de deelnemer, een beperkte indivuduele verzekering afgesloten bij overlijden, bij blijvende ongeschiktheid en voor medische kosten. U bent niet verzekerd voor schade die u of het ingeschreven voertuig toebrengt aan het circuit, de paddock, de parking, uitrusting of materiaal toebehorend aan het circuit. Deze schade zal door u dienen te worden vergoed. Eveneens is er geen toepassing van de klassieke aansprakelijkheidsregeling. Bij een ongeval zal ieder voertuig zijn eigen schade dragen. Het voertuig dat de rechtstreeks de schade toebracht aan het circuit zal bovendien deze schade dienen te vergoeden.


Door zich in te schrijven voor de Gasoline “trackday” begrijpt u het belang van alle veiligheidsmaatregelen en verklaart u zich hieraan in alle omstandigheden aan te houden.

Deze website gebruikt cookies en persoonlijke gegevens om je bezoekerservaring te verbeteren.