Nederlands

Privacy & Cookie policy

Privacybeleid

Laatste update: 4 juni 2018

De controller

De persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, worden verwerkt door The M Factory, Molenstraat 167, 2840 Reet, bedrijfsnummer 0839.015.752, als de controleur.

Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

The M Factory erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van haar leden en Websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Het bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije van deze gegevens (hierna GDPR) voorzover mogelijk en wenselijk.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘ betrokkene ‘). The M Factory beschouwt de verzamelde persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die zij alleen voor de in dit beleid gespecificeerde doeleinden zal verwerken en die zij niet meer zal behouden dan nodig is voor de realisatie van deze doeleinden.

The M Factory kan de volgende gegevens (zowel fysiek als via deze website) verwerken die persoonsgegevens van de betrokkene kunnen bevatten:

Met betrekking tot de evenementen georganiseerd door The M Factory

 • Persoonlijke contactgegevens
  • Laatste naam
  • Voornaam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Voertuig specificaties

De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder te vervolledigen. The M Factory zal deze persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de volgende doeleinden:

 • Administratieve taak met betrekking tot inschrijving van de betrokkene op een event van The M Factory
 • Administratieve taak met betrekking tot de verkoop van het voorgestelde voertuig door The M Factory
 • Nodig de betrokkenen uit voor evenementen georganiseerd door The M Factory
 • Kwaliteitsdoeleinden: zowel voor de evaluatie van onze diensten als voor de kwaliteit van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt
 • Direct marketing doeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten The M Factory biedt aan de betrokkene)

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn in de algemene verordening inzake gegevensbescherming beschreven rechten uit te oefenen. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) voor inspectie aan te vragen.

 • Recht op rectificatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

 • Recht op uitwissing (“Right om worden vergeten”)

Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met The M Factory op info@themfactory.be om de verwijdering van persoonsgegevens door een eenvoudig gratis verzoek te verzoeken. De betrokkene erkent dat, indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt of de uitwissing daarvan wordt aangevraagd, The M Factory niet in staat zal zijn om de diensten te leveren.

 • Recht op bezwaar

Indien de betrokkene niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing ontvangt, is de betrokkene gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mailing naar info@themfactory.be of klik op de afmelden-link beschikbaar in The M Factory e-mails. Houdt u er rekening mee dat de betrokkene geen bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen The M Factory en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld : voor het factureren van de betrokkene of de onderneming van de betrokkene voor de bestelde trainingen of vakken,…).

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen is de betrokkene gerechtigd de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op gegevens portabiliteit 

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens betreffende hem of haar te ontvangen, verwerkt door The M Factory , in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere controleur.

 • Recht om een klacht in te dienen 

Indien u op enig moment van mening bent dat The M Factory inbreuk maakt op uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00 e-mail: Commission@privacycommission.be.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar  info@themfactory.be.

Voor verdere vragen u ons bereiken via e-mail op info@themfactory.be. Voor alle bijkomende informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

The M Factory zal zich onthouden van het bekendmaken van persoonsgegevens van de aan derden onderworpen gegevens en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van de betrokkenen. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen alleen aan derden of externe partijen worden meegedeeld op voorwaarde dat de toestemming van de betrokkenen is verkregen.

The M Factory erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de gegevensbescherming. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal The M Factory passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van cookies

The M Factory verwerkt ook via haar website persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld met behulp van de website zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u bezocht de website en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens worden verkregen door gebruik te maken van cookies. The M Factory zal deze gegevens alleen gebruiken voor statistische en prestatiedoeleinden op mondiaal niveau. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om te onthouden informatie over jou. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen, zodat bijvoorbeeld wanneer u de website weer bezoekt, hoeft u niet om uw taal te selecteren eens te meer. Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Als u niet dat een website om cookies te plaatsen op uw computer wilt, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Hoe u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Houd in gedachten dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien niet zo aantrekkelijk of het zal niet mogelijk zijn om bepaalde toepassingen te gebruiken. The M Factory doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de website loopt soepel. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

The M Factory gebruikt verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website kan worden uitgevoerd in de beste mate. Voor het gebruik van deze cookies, The M Factory heeft een legitiem belang. De andere cookies (CatAccCookies in het bijzonder) op de website, worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan The M Factory is onderworpen. Meer informatie over de rechtmatigheid van de verwerking is te vinden in de volgende tabel.

De volgende tabel ziet u welke cookies welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden. De tabel bevat ook informatie over de bewaartermijn van de gegevens en de rechtvaardiging van de verwerkingsactiviteit is gebaseerd (rechtmatigheid van verwerking):

Cookie Purpose Expiry
JSESSIONID Preserves users states across page requests. Session
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 year
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate Session
vuid Collects data on the user’s visits to the website, such as which pages have been read. Session
csrftoken Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 year 1 year
CookieConsent Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year
PHPSESSID Preserves user session state across page requests. Session
rur Instagram.com Session
urlgen Instagram.com Session
ViewVersion cargurus.com 5 year
CarGurusUserT cargurus.com 5 year
LSW cargurus.com 5 year
stm_car_watched TheMFactory.be 25 days
VISITOR_INFO1_LIVE Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days
GPS Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session

We maken ook gebruik van Google Analytics, kan deze derde partij ook cookies op uw apparaat namens ons wanneer u de The M Factory website om hen in staat stellen de diensten die zij leveren.

We hebben echter geen controle over de verspreiding van deze cookies. Daarom willen wij u verwijzen naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

Wijzigingen in onze Privacy Policy

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de bijgewerkte versie op de The M Factory website. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van ons privacybeleid wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden gerapporteerd op onze homepage. Wij raden u echter aan om ons privacybeleid periodiek te lezen.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.